ศีลอยู่กับใจของตัวเอง – รอบรั้วธรรม

การพยายามตีความเข้าข้างตน – รอบรั้วธรรม

ธรรมะสอนเพื่อแก้ทุกข์ใจ และเป็นไปในทางที่ดีเสมอ แต่ด้วยความรักตัวเห็นแก่ตัวเอง อันเป็นธรรมชาติของคนเรา จึงพยายามฉลาดพยายามตีความหมายให้สนองความต้องการของตนเอง

มองเรื่องอื่นแล้วคิดว่าเป็นธรรมะ – รอบรั้วธรรม

พัชรีวางหนังสือธรรมะลงบนตักของชิดใจ ซึ่งเปิดดูอย่างไม่ค่อยเต็มใจ เธอรู้ว่าพัชรีชอบอ่านหนังสือธรรมะ แต่เธอไม่สนใจ