พลังชีวิต (3) สร้างตัวตนที่เหนือตัวตน

“ทุกความคิดที่เคยถูกคิด ยังคงมีตัวตนอยู่”

ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ตัวตนของเรา –เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเป็น– จะมาจากธรรมชาติ กาลเวลาได้ส่งเม็ดทรายเล็กๆเข้ามาก่อรูปร่างตัวตนของเราด้วย

พลังชีวิต (2) ความหมายที่เปลี่ยนไป

ความเป็นไปของชีวิตอยู่ที่จิตใจ จิตใจมีสภาวะอย่างไรอยู่ที่ความคิดความเชื่อของเรา
ความสัมพันธ์ทั้งมวลนี้เกิดขึ้นจากการสะสมข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ อาจจะจากประสบการณ์ จากการเรียนการเห็นมานาน จากฯลฯ สิ่งที่เป็นปัญหาคือ เมื่อเราเชื่ออย่างใดแล้ว เราคิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดกาล ซึ่งไม่จริง